Vai trò và mục đích của thẩm định bất động sản trong nền kinh tế

Trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều bến động như hiện nay việc định giá bất động sản không phải là chuyện dễ dàng. Để xác định giá trị thực, tính minh bạch trong việc giao dịch bất động sản. Cũng như để tuân thủ các quy định, thủ tục của nhà nước trong quá trình định giá bất động sản. Dưới sự cho phép của nhà nước nhiều công ty thẩm định bất động sản đã được thành lập. Vậy vai trò và mục đích cụ thể của các công ty này là gì?

Thẩm định bất động sản

Vai trò và mục đích của việc thẩm định bất động sản

Mục đích của việc thẩm định bất động sản

Nhằm phục vụ cho lợi ích của nhà nước, làm căn cứ để thu thuế. Từ đó điều chỉnh thu nhập cá nhân cho các tầng lớp người lao động.

Thẩm định bất động sản còn giúp những người có lợi ích liên quan biết rõ giá trị của bất động sản. Từ đó thực hiện các giao dịch như chuyển đổi, vay vốn…vv được thuận  tiện. Cụ thể nó có những mục đích như sau:

 • Định giá và bảo toàn giá trị bất động sản.
 • Chuyển đổi quyền sở hữu bất động sản.
 • Mua bán, chuyển nhượng bất động sản.
 • Bồi thường, thế chấp tài sản và vay vốn bất động sản.
 • Lập báo cáo tài chính bất động sản (hạch toán kế toán).
 • Nghiệp vụ thanh toán, quyết toán bất động sản.
 • Thẩm định để thanh lý bất động sản.
 • Thẩm định bất động sản để phục vụ cho mục đích bảo hiểm.
 • Tư vấn định giá bất động sản.

Thẩm định bất động sản

Vai trò của việc thẩm định bất động sản

Với thời buổi kinh tế thị trường có nhiều rủi ro như hiện nay. Định giá bất động sản có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Nó là thước đo quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực. Cho nên vai trò của định gí bất động sản hiện nay có thể được hiểu như sau:

 • Định giá bất động sản góp phần làm minh bạch trong các giao dịch trên thị trường hiện nay. Nhằm tạo tính cạnh tranh lành mạnh cho thị trường bất động sản. Từ đó thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản trong nước.
 • Định giá đúng giá trị thị trường của các nguồn lực. Từ đó phân bổ tối ưu các nguồn lực cho các ngành kinh tế có liên quan. Nhằm bảo đảm nền kinh tế đất nước đạt hiệu quả cao.
 • Tư vấn về giá trị thực của bất động sản tại thời điểm định giá. Giúp chủ sở hữu cũng như các bên liên quan đưa ra những quyết định đến bất động sản (mua bán, cho vay…).
 • Định giá bất động sản chính xác sẽ tạo nên một nền kinh tế có tính cạnh tranh cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế chúng ta tiến gần hơn với việc hội nhập kinh tế thế giới.

Thẩm định bất động sản

Các phương pháp để thẩm định bất động sản

Như đã nói ở trên thẩm đinh bất động sản là công việc rất quan trọng. Nó là công việc được ưu tiên hàng đầu cho việc mua bán giao dịch bất động sản. Để tránh tình trạng bị chênh lệch giá cũng như nhận được giá trị thực của bất động sản. Các bạn có thể tham khảo các phương pháp thẩm định dưới đây để xác định giá trị của bất động sản.

 • Phương pháp so sánh trực tiếp.
 • Phương pháp thu thập.
 • Phương pháp chi phí.
 • Phương pháp lợi nhuận.
 • Phương pháp thặng dư.

Liên hệ với công ty xây dựng Tiến Đạt qua số điện thoại 043-764-8637 hoặc 096-850-8450 để biết thêm thông tin.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th